Friday, June 17, 2016

Penukaran Unit Isipadu Cecair dalam Perpuluhan dan Pecahan

Menukar unit isipadu cecair (mililiter dan liter) dalam perpuluhan dan pecahan.

Hubungan antara unit isipadu cecair adalah seperti berikut:


Untuk menukar unit, kaedah berikut adalah boleh digunakan.Contoh 1

a) Tukarkan 700 ml kepada perpuluhan liter.

b) Tukar 5 400 kepada pecahan liter.

Penyelesaian:Contoh 2


Penyelesaian: