Thursday, October 15, 2015

Nota Matematik Tahun 5


Unit 1 - NOMBOR BULAT HINGGA 1 000 000

Membaca, Menyebut dan Menulis Nombor


Unit 2 - TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

Menambah Hingga Lima Nombor


Unit 3 - TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1 000 000

Menolak Bagi Sebarang Dua Nombor


Unit 4 - DARAB HINGGA 1 000 000

Pendaraban Dua Nombor


Unit 5 - BAHAGI HINGGA 1 000 000

Pembahagian Nombor


Unit 6 - OPERASI BERGABUNG

Melakukan Operasi Bergabung Dalam Lingkungan 1 000 000


Unit 7 - PECAHAN

Penambahan Pecahan


Unit 8 - PERPULUHAN

Penambahan Perpuluhan


Unit 9 - PERATUS

Nilai Peratus


Unit 10 - WANG HINGGA RM1 000 000

Penambahan Nilai Wang


Unit 11 - MASA DAN WAKTU

Menyatakan perkaitan antara unit masa yang melibatkan tahun, dekad dan abad


Unit 12 - PANJANG

Penukaran Unit Panjang Dalam Perpuluhan


Unit 13 - JISIM

Penukaran Unit Jisim Dalam Perpuluhan dan Pecahan


Unit 14 - ISI PADU CECAIR

Penukaran Unit Isipadu Cecair dalam Perpuluhan dan Pecahan


Unit 15 - RUANG
Unit 16 - KOORDINAT
Unit 17 - NISBAH DAN KADARAN
Unit 18 - PENGURUSAN DATA

4 comments: