Saturday, January 9, 2016

Pembahagian Nombor

Membahagi sebarang nombor hingga  1 000 000 dengan satu digit dan dua digit

Pembahagian ialah proses perkongsian dan pengumpulan sama rata.

Dalam pembahagian, hasil yang didapati dipanggil hasil bahagi.

Pembahagi adalah nombor yang didarabkan dari sesuatu yang dibahagikan.

Jika nombor tersebut tidak boleh dibahagi secara tepat, baki nombor tersebut dipanggil baki.

Pembahagian dilakukan dari kiri ke kanan, tidak seperti penambahan, penolakan dan pendaraban.

Pembahagian adalah pendaraban yang songsang. Oleh itu, kita boleh menyemak jawapan dengan mendarab hasil bahagi dan pembahagi. 

Misalnya:
400 ÷ 8 = 50
50 × 8 = 400


Contoh 1

226 842 ÷ 6 = _______

Penyelesaian:


226 842 ÷ 6 = 37 807


Contoh 2

187 327 ÷ 17 = _______

Penyelesaian:


187 327 ÷ 17 = 11 019 baki 4

No comments:

Post a Comment