Monday, January 11, 2016

Melakukan Operasi Bergabung Dalam Lingkungan 1 000 000

Operasi bergabung (combined operation) adalah proses yang melibatkan lebih daripada satu operasi.


Penambahan dan Pendaraban

Dalam operasi bergabung yang melibatkan penambahan (+) dan pendaraban (×) atau sebaliknya, lakukan operasi pendaraban (×) dahulu.

Contoh 1

3 544 + 514 × 6 = _______

Penyelesaian:

3 544 + (514 × 6)
= 3 544 + 3 084
= 6628


Penolakan dan Pendaraban

Dalam operasi bergabung yang melibatkan penolakan (−) dan pendaraban (×) atau sebaliknya, lakukan operasi pendaraban (×) dahulu.

Contoh 2

62 040 – 322 × 5 = _______

Penyelesaian:

62 040 – (322 × 5)
= 62 040 – 1 610
= 60 430


Penambahan dan Pembahagian

Dalam  operasi bergabung yang melibatkan penambahan (+) dan pembahagian (÷) atau sebaliknya, lakukan operasi pembahagian (÷) dahulu.

Contoh 3

12 802 + 12 ÷ 4 = _______

Penyelesaian:

12 802 + (12 ÷ 4)
= 12 802 + 3
= 12 805


Penolakan dan Pembahagian

Dalam operasi bergabung yang melibatkan penolakan (−) dan pembahagian (÷) atau sebaliknya, lakukan operasi pembahagian (÷) dahulu.

Contoh 4

24 735 – 840 ÷ 28 = _______

Penyelesaian:

24 735 – (840 ÷ 28)
= 24 735 – 30
= 24 705

No comments:

Post a Comment