Wednesday, October 21, 2015

Membaca, Menyebut dan Menulis Nombor

Nombor bulat (whole number) juga dikenali sebagai integer, adalah ditulis sebagai 0, 1, 2, 3, 4, … dan seterusnya sehinggalah kepada infiniti (tidak terhingga).

Nombor bulat yang pertama adalah 0 (sifar).

Nombor bulat boleh ditulis dalam bentuk angka atau perkataan.Contoh 1

Tulis nombor-nombor berikut dalam perkataan.
a) 308 500
b) 833 658

Penyelesaian:
a) Tiga ratus lapan ribu lima ratus.
b) Lapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lapan.


Contoh 2

Tulis yang berikut dalam bentuk angka.
a) Sembilan ratus dua ribu satu.
b) Dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tiga.

Penyelesaian:
a) 902 001
b) 271 403


No comments:

Post a Comment