Tuesday, October 27, 2015

Menambah Hingga Lima Nombor

Operasi penambahan ialah suatu proses untuk mencari jumlah dua atau lebih nombor.

Adalah menjadi lebih mudah mencari jumlah dua nombor atau lebih dengan cara bentuk lazim apabila ianya dikumpul semula. Misalnya,


Langkah-langkah menambah nombor bulat
  • Langkah 1 – Susun digit dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat.
  • Langkah 2 – Tambah digit dari kanan ke kiri.


Contoh 1

222 614 + 532 367 =

Penyelesaian:


222 614 + 532 367 = 754 981


Contoh 2

Cari hasil tambah bagi 532 016, 41 154, 240 723 dan 3 080.

Penyelesaian:


532 016 + 41 154 + 240 723 + 3 080 = 816 973

No comments:

Post a Comment