Thursday, October 29, 2015

Tambah Dalam Bentuk Lazim

Tambah ialah operasi yang digunakan untuk mencari jumlah dua atau lebih nombor.

Simbol bagi tambah ialah ‘+’.

Langkah-langkah bagi operasi menambah nombor dalam bentuk lazim adalah seperti berikut:
  • Langkah 1 – Susun nombor mengikut nilai tempat.
  • Langkah 2 – Tambahkan digit-digit dari nilat tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan seterusnya.
  • Langkah 3 – Kumpul semula jika hasil tambah pada setiap nilai tempat ialah 10 atau lebih, dan langkah-langkah seterusnya (jika ada).

Perkataan-perkataan yang berkaitan dengan ‘tambah’ adalah seperti berikut.
  • jumlah
  • dan
  • hasil tambah
  • kesemua
  • lebih


Contoh

81 936 + 4 486 = __________

Penyelesaian:

81 936 + 4 486 = 86 422

*Tekan imej pengiraan untuk besarkan gambar.


Hukum Tukar Tertib

81 936 + 4 486 juga adalah bersamaan dengan 4 486 + 81 936.

81 936 + 4 486 = 4 486 + 81 936.

No comments:

Post a Comment