Friday, October 30, 2015

Tolak Dalam Bentuk Lazim

Tolak ialah operasi yang digunakan untuk mencari beza antara dua nombor.

Simbol bagi tolak ialah ‘’.

Langkah-langkah bagi operasi menolak nombor dalam bentuk lazim adalah seperti berikut:
  • Langkah 1 – Susun nombor mengikut nilai tempat.
  • Langkah 2 – Tolak digit-digit dari nilat tempat sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, dan seterusnya.
  • Langkah 3Kumpul semula jika perlu.

Antara perbendaharaan kata yang berkaitan dengan operasi ‘tolak’ adalah seperti berikut.
  • mengeluarkan
  • beza
  • kurang
  • pengasingan
  • membandingkan dua kumpulan
  • berapa banyak yang perlu ditambah?

Contoh

74 325 − 25 279 = __________

Penyelesaian:

74 325 + 25 279 = 49 046

*Tekan imej pengiraan untuk besarkan gambar.

No comments:

Post a Comment