Friday, January 15, 2016

Menukarkan Peratus Kepada Pecahan dan Sebaliknya

Peratus (percentage) adalah pecahan (fraction) dengan 100 sebagai penyebutnya (denominator).

Peratus bermaksud ‘daripada 100’ atau ‘per seratus’ atau ‘1/100’.

Simbol bagi peratus ialah %.

Suatu pecahan per seratus juga ditulis sebagai peratus.


Contoh 1

Tukarkan nilai yang berikut kepada pecahan.

Penyelesaian:


Contoh 2

Tukarkan pecahan berikut kepada peratus.

Penyelesaian:

No comments:

Post a Comment