Thursday, January 14, 2016

Penambahan Perpuluhan

Menambah tiga nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan

Dalam melakukan proses penambahan bagi nombor perpuluhan (decimal numbers), perkara yang harus dilakukan adalah:
  • Susun nombor perpuluhan yang hendak ditambah itu ke dalam bentuk lazim.
  • Pastikan titik perpuluhan (decimal point) disusun dalam satu baris tegak.
  • Lakukan penambahan dari kanan ke kiri.

Contoh 1

7.28 + 5.472 + 4.827 = _______

Penyelesaian:
7.28 + 5.472 + 4.827 = 17.579


Contoh 2

4.75 + 6 + 5.747 = _______

Penyelesaian:
4.75 + 6 + 5.747 = 16.497

No comments:

Post a Comment