Wednesday, December 30, 2015

Menolak Bagi Sebarang Dua Nombor

Penolakan adalah satu proses bagi mencari perbezaan antara dua nombor.

Langkah-langkah di bawah menunjukkan bagaimana untuk kita melakukan operasi penolakan bagi nombor bulat.

Langkah 1 – Atur digit dalam bentuk lazim mengikut nilai tempat.

Langkah 2 – Menolak digit dari kanan ke kiri.


Contoh

476 405 – 223 980 = _______

Penyelesaian:


476 405 – 223 980 = 252 425

No comments:

Post a Comment