Sunday, November 8, 2015

Pecahan Tak Wajar dan Nombor Bercampur

Pecahan (fraction) ialah nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan.

Pecahan tak wajar ialah pecahan yang mempunyai pengangka (numerator) yang lebih besar atau sama dengan penyebut (denominator).
Nombor bercampur (mixed numbers) ialah nombor yang terdiri daripada satu nombor bulat dan satu pecahan wajar.


No comments:

Post a Comment