Friday, November 27, 2015

Pengenalan Peratus

Peratus dalam Bahasa Inggeris ialah ‘percent’.

‘Percent’ berasal daripada Bahasa Latin, iaitu ‘per centum’.

‘Centum’ adalah bermaksud 100.

Peratus mewakili pecahan dengan penyebut 100 atau per 100.

Simbol bagi peratus ialah %.

Misalnya, Menukar Peratus kepada Perpuluhan

Contoh 1

Nyatakan 58% dalam bentuk perpuluhan.

Penyelesaian:

Cara 1

Jadikan peratus sebagai pecahan perseratusCara 2

Bahagikan dengan 100

58% = 58 ÷ 100 

58% = 0.58Menukar Perpuluhan kepada Peratus

Contoh 2

Tukarkan 0.58 kepada peratus.

Penyelesaian:

Cara 1

Darabkan dengan 100%.

0.58 = 0.58 × 100%

0.58 = 58%


Cara 2

Jadikan perpuluhan sebagai pecahan perseratus.


1 comment: