Tuesday, November 3, 2015

Faham Ayat Matematik Bahagi

Pembahagian ialah ‘pengongsian’ atau ‘pengumpulan sama banyak’.

Simbol bagi bahagi ialah ‘÷’.Contoh

32 856 ÷ 3 = _______

Penyelesaian:

Maksud 32 856 ÷ 3 juga boleh dicontohkan sebagai:

‘Sebanyak 32 856 buku teks matematik dibahagikan sama banyak kepada 3 buah sekolah. Berapakah buku teks matematik yang diperoleh setiap sekolah?’

Langkah-langkah menyelesaikannya:
  • Langkah 1 – Mula bahagi dari nilai tempat puluh ribu.
  • Langkah 2 – Kemudian, ribu → ratus → puluh → sa.

Dalam bentuk lazim;


32 856 ÷ 3 = 10 952

No comments:

Post a Comment