Thursday, November 26, 2015

Kenal Perpuluhan

Perpuluhan dalam Bahasa Inggeris ialah ‘decimal’ yang berasal daripada perkataan Latin ‘decimus’ yang bermaksud persepuluh. Kata akar ‘decem’ ialah ‘sepuluh’.

Nombor perpuluhan ialah nombor yang mewakili pecahan dengan penyebutnya 10, 100 dan 1 000.

Sebut dan Tulis PerpuluhanNilai Tempat dan Nilai Digit


25.467 boleh dicerakinkan sebagai:

20 + 5 + 0.4 + 0.06 + 0.007.

2 comments: