Tuesday, January 12, 2016

Penambahan Pecahan

Menambah hingga 3 nombor melibatkan nombor bulat, pecahan wajar dan nombor bercampur

Bagi menambah dua pecahan (fraction) yang sama penyebut, langkah-langkah yang perlu diikuti ialah:
  • Langkah 1 – Kekalkan penyebut (denominator).
  • Langkah 2 – Kekalkan pengangka (numerator) sahaja.
  • Langkah 3 – Permudahkan jawapan jika perlu.

Contoh 1

Tambah pecahan-pecahan berikut. Nyatakan jawapan dalam bentuk termudah.


Penyelesaian:Bagi menambah dua pecahan yang berlainan penyebut, langkah-langkah yang perlu diikuti ialah:
  • Langkah 1 – Tukarkan satu atau kedua-dua pecahan kepada pecahan setara yang sama penyebut.
  • Langkah 2 – Kekalkan pengangka (numerator) sahaja.
  • Langkah 3 – Permudahkan jawapan jika perlu.

Contoh 2

Cari jumlah pecahan-pecahan berikut:


Penyelesaian:Contoh 3

Selesaikan yang berikut:


Penyelesaian:


2 comments: